title header
phone vnt

Bizim komanda

“Azdent” klinikasının ən başlıca dəyəri – tibbi personal

“Azdent” stomatoloji klinikasının öz müştərilərinə təqdim etdiyi tibb xidmətlərinin yüksək səviyyəsi ilk növbədə onun hər bir əməkdaşının professionallığından və həmçinin, onun öz işinə can-başla, ürəklə yanaşmasından irəli gələn bir fenomendir.

Bizim klinikada təsadüfi adamlar, müvəqqəti iş yeri axtaran həkimlər olmur. Belə kadr siyasəti həm həkimlərə, həm texniklərə və hətta xidmət personalına da münasibətdə tətbiq olunur. “Azdent”ə qəbul zamanı tətbiq olunan çox ciddi seçim prinsipləri, yalnız yaxşıların ən yaxşısını, ən yüksək səviyyəli professionalları dəvət etməyə imkan verir. Bu cür səviyyəyə malik olan mütəxəssislərə nəinki ölkəmizdə, hətta xarici ölkələrdə də böyük tələbat vardır.

Dr. Xatir Məlikli

“Azdent” klinikasının baş həkimi

Fuad Məlikli

direktor

Dr. Nərgiz Rəhimova

uşaq stomatoloqu

Dr. Nərgiz Əliyeva

parodontoloq

Dr. Gülnar Məhərrəmova

endodont

Natalya Çernookaya

sanitar


«Azdent» klinikasında dəqiq təşkil edilmiş komanda şəklində iş və hər bir mütəxəssisin müəyyən bir sahə üzrə ixtisaslaşması metodu tətbiq edilir. Bu isə əməkdaşlarımıza öz sferaları üzrə kamilliyə çatmağa və qarşılarında duran vəzifələri ən yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə imkan verir. Müxtəlif profilli həkimlərdən ibarət olan komanda işini tikinti briqadasında gedən iş kimi qurmuşdur. Yəni, bir həkimin yalnız dişlərin kökləri ilə məşgul olduğu zaman (endodontiya), digər həkim məhz diş tacı üzərində çalışır, üçüncüsü implantologiya məsələləri istiqaməində işləyir, növbəti həkim dişlərdə olan əyintiləri düzəldir (ortodontiya), bir başqası isə estetik stomatologiyada (ideal uyğun gələn təbəssüm) və s. ixtisaslaşmışdır. Bütün bu istiqamətlərin hər birində: həm endodontiyada və implantologiyada, həm ortodontiyada və estetik stomatologiyada, və digər sahələrdə profil üzrə mütəxəssislər çalışırlar. Onların hər birinin keyfiyyətli işi isə gözəl komanda nəticəsinin əsasına çevrilir.

Bəs “Azdent” stomatoloji klinikasının həkimləri necə adamlardır? “Azdent”in həkimi – orta yaşlı, ciddi iş təcrübəsinə malik və aktiv şəkildə təbabətin ən yeni üsullarından istifadə edən, müasir metodları həyata keçirən mütəxəssisdir. Kilnikamızda çalışan həkimlərin əksər hissəsi qəlbinin istəyi və çağırışı ilə stomatologiya sahəsini seçmiş insanlardır. Bu məqam, bizim xüsusi qürur obyektimizdir. Belə insanların fitri bacarıqları sonradan qazandıqları dərin biliklər, həyat təcrübəsi və xarici ölkələrin ən yaxşı klinikalarında keçdikləri praktika ilə bir qədər də inkişaf edir və dərinləşir. Onların yüksək kvalifikasiyasının bariz sübutu – aldıqları beynəlxalq sertifikatlar və pasiyentlərimizdən gələn minlərlə təşəkkür dolu rəylərdir.

“Azdent” klinikasının texnikləri barədə isə saatlarla danışmaq mümkündür. Texniklərimiz doğrudan da öz işlərinin həqiqi professionallarıdırlar. Bunlar elə insanlardır ki, yaradıcılıq prosesini incəsənətə çevirirlər, stomatologiya şedevrlərini, sənət incilərini yaradırlar, hər bir təbəssümə gözəllik və harmoniya bəxş edirlər. Tətbiq olunan ən yeni dünya nailiyyətləri və zərgər dəqiqliyi, işə son dərəcə məsuliyyətlə yanaşma və laboratoriyamızda mövcud olan yüksək professional avadanlıq - müasir ustaların əllərində yaranan unikal əsərlərin bünövrəsində bunlar durur.

“Azdent”in xidmət personalı olmasa idi, klinikada rahatlığı hiss etmək müşkülə çevrilərdi. Məhz xidmət personalının keyfiyyətli və heç kəsə sezdirmədən, nəzakətlə və incə şəkildə gördüyü mühüm işin nəticəsində pasiyentlər klinikamızda özlərini komfortlu və rahat hiss edirlər.

“Azdent” klinikasında çalışan hər bir əməkdaş öz işini dəqiq bilir və bu işi ən yüksək səviyyədə yerinə yetirir.

“Azdent” studiyasında qonaq olarkən

XXI əsr stomatologiyası – “Azdent” klinikası XXI əsrin stomatologiyası, yəni nə? Yəni, dünya stomatologiyasının innovasiya həlləri; Yəni, ciddi elmi araşdırmalar əsasında təşəkkül tapmış yeni yanaşma tərzilə edilən müalicə; Yəni, ən yeni nəsil texniki baza və stomatoloji avadanlıq -  “Azdent” klinikası Sizə diş xəstəliklərinin müalicəsində, təkraredilməz və sağlam təbəssümün yaradılmasında innovasiyaların…
Biznes-development – “Azdent” pasiyentləri üçün elmin yeni nailiyyətləri “Azdent” stomatoloji klinikası həm Bakının, həm də respublikamızın digər şəhərlərinin sakinləri arasında böyük populyarlığa malikdir. Klinikamızın əməkdaşlarının iş günü dəqiqələrinədək qeyd olunaraq tənzimlənmişdir. Bəs görəsən, onda öz başlıca işləri ilə məşğul olan “Azdent”in aparıcı stomatoloqlorı yeni elmi nailiyyətləri və üsulları gündəlik praktikalarına…
Arzuların uşaq stomatologiyası Kiçik pasiyentləri qəbul edən bir klinika: Gülərüzlü həkim və ətrafda isə çoxlu oyuncaq; Professional xidmət və hər bir balaca pasiyentə çox məhrəmyanə və isti münasibət; Müasir təchizata malik olan kabinetlər və rahat ab-hava. “Azdent” uşaq stomatologiyasının ixtisaslı mütəxəssisləri buraya qədəm basmış hər bir balaca pasiyentə professional həkim…
Sterilizasiya “Azdent” klinikasında xüsusi diqqət ayrılan məsələlərdən biri də sterilizasiya prosesləridir. Böyük qürur hissi ilə qeyd etmək istəyirik ki, klinikamızda ciddi şəkildə ən yüksək ISO 13485:2003 Avropa təmizlik keyfiyyəti standartlarına riayət olunur. Belə təmizlik standartı klinikada aparıan hər hansı bir profilaktik və ya müalicə prosedurları zamanı pasiyentlərimizin özlərini tam təhlükəsiz…
“Azdent” klinikası – pasiyentlərimiz üçün yalnız ən yaxşı avadanlıq “Azdent” klinikasının mütəxəssislərinin işinin keyfiyyəti, göstərilən tibbi xidmətlərin yüksək səviyyəsi, müalicə metodlarının geniş spektri və ağız boşluğunun çoxsaylı nöqsanlarının düzəldilməsi bir çox hallarda ən yeni stomatoloji avadanlığın tətbiqi ilə həll edilir. Bu zaman həm həkimlər, həm texniklər, həm də diaqnostlar belə…
Endodontiya Endodontiya və ya kanalların müalicəsi – stomatologiyanın mühüm sahələrindən biridir. Düzgün təyin edilmiş diaqnozdan və aparılmış müalicədən həm dişin, həm də bütün ağız boşluğunun sonrakı sağlıq durumu asılı olur. “Azdent” klinikası öz işində bu istiqamətə daha çox diqqət ayırır. Klinikanın endodont-həkimləri öz ustalıqlarını zaman-zaman xarici ölkələrdə keçdikləri müxtəlif seminarlar…
“Azdent” klinikası – pasiyentlərin rahatlığı yolunda “Azdent” stomatoloji klinikasında aparılan müalicə prosesini təkcə bir sözlə də xarakterizə etmək mümkündür. Tam rahatlıq – klinikamızın ana xətti, onun xüsusiyyəti budur. Komfort və rahatlıq Sizi klinikamıza ayaq basdığınız andan – diaqnostika prosedurlarından başlamış müalicənin sonuna qədər addımbaaddım müşayiət edir, hər tərəfdən əhatə edir.…
“Azdent” stomatologiyası – ağrısız müalicə Görəsən, dişləri müalicə etmək ağrısız ola bilərmi? Bəlkə diş müalicəsinin xoşagələn bir prosedur olması da mümkündür? “Azdent” stomatoloji klinikasının həkimləri hər iki, - ilk baxışdan qeyri-real görünən, - məsələni sübut etməyə hazırdırlar. Klinikamızın tibb təcrübəsində tətbiq olunan ən yeni müalicə üsulları və pasiyentlərlə iş üslubu…
“Azdent” klinikası - ən yeni metodlar və unikal yanaşma Beynəlxalq təbabətin ən yeni nailiyyətlərinin həkimin ən yüksək peşəkarlığı ilə sintezi – “Azdent” stomatoloji klinikası innovasiyaların real təsirini hiss etməyə Sizə imkan verəcəkdir. Biz diş və ağız boşluğu xəstəliklərinin müalicəsində ənənəvi yanaşmaları qəbul etmirik. Biz hər bir pasiyent üçün fərdi olaraq…
Profilaktika Dişlərin sağlamlığının qayğısına qalmaq, gündəlik gigiyena və profilaktikadan başlayır. Ən yaxşı diş fırçalarından və keyfiyyətli təmizləyici vasitələrdən istifadə etdikdə belə ev şəraitində dişlərin lazımi təmizliyini təmin etmək praktiki olaraq qeyri-mümkün olan bir işdir. “Azdent” stomatoloji klinikasına diş xəstəliklərinin profilaktikası məqsədi ilə müraciət etdikdə Siz bunları əldə etmiş olursunuz: professional…
Müəyyənlikdən yaxşı – yalnız müəyyənlikdir Nə çox olub ki, stomatoloji problemlərimizlə bağlı stomatologiyaya müraciət etdiyimiz zaman “prosedurlar və ya müalicə çoxmu cəkəcək?” sualımıza: “Baxarıq...” kimi qeyri-müəyyən bir cavab almışıq? Bəlkə də əksər stomatoloji kabinetlər üçün bu cür vəziyyət – normal bir işdir. “Vaxt – qızıldır” – deyib aqillər. “Azdent” stomatoloji…
“Azdent” klinikasının ən başlıca dəyəri – tibbi personal “Azdent” stomatoloji klinikasının öz müştərilərinə təqdim etdiyi tibb xidmətlərinin yüksək səviyyəsi ilk növbədə onun hər bir əməkdaşının professionallığından və həmçinin, onun öz işinə can-başla, ürəklə yanaşmasından irəli gələn bir fenomendir. Bizim klinikada təsadüfi adamlar, müvəqqəti iş yeri axtaran həkimlər olmur. Belə kadr…
Pasiyentlərə psixoloji dəstək – tez sağalmanın rəhnidir İnsanın hətta ən ağır xəstəlikləri zamanı ən mühüm aspektlərdən biri – onun psixoloji cəhətdən müvafiq durumda olmasıdır. Belə bir adamın Uca Yaradanın ona kömək etməsinə, öz gücünə, təcrübəli həkimlərin yardımına və dəstəyinə qəti şəkildə inanması, onun orqanizminin sürətlə bərpa olunacağına əsas yaradır. Təbii…
“Azdent” klinikası – texnikin işinin yeni konsepsiyası “Azdent” klinikasında hər hansı bir mütəxəssislə münasibətdə köhnəlmiş əmək konsepsiyası üsulları qəbul edilmir. Elə məhz tətbiq olunan əməyin təşkilinin unikal xüsusiyyətləri sayəsində klinikamızda yüksək effektivlik və göstərilən xidmətlərin əla keyfiyyəti əldə edilmişdir. Məsələn, əksər stomatoloji klinikalarda texnikin işi belə olur: çıxarılmış hazır surətlər…
Estetik stomatologiya Təbəssümünüzün Sizin qürur predmeti olmasına imkan yaradın! “Azdent” stomatoloji klinikasının mütəxəssisləri Sizə yaraşıqlılıq və sağlamlığın sevincini bəxş edəcəklər. Biz estetik stomatologiyanın yalnız ən yeni texnologiyalarını təklif edirik. Bü üsulun məqsədi dişlərdəki müxtəlif nöqsanları aradan qaldırmaqdır. Klinikamızın mütəxəssisləri Sizin sağlamlığınız və kamilliyiniz qarşısında duran bütün maneələri dəf etmək iqtidarındadır!…
“Azdent” klinikası – illərə hesablanmış zəmanət Zəmanətli müalicə... Bu sözləri demək olar ki, hər bir stomatoloji klinikada eşitmək mümkündür. Adət üzrə isə belə zəmanətlərin müddəti adətən bir neçə ayla məhdudlaşır. Və bir müddətdən sonra isə pasiyent yenə də tibbi yardım almaq üçün müraciət etməli olur. “Azdent” klinikasında isə bu məsələyə…
İmplantologiya “Azdent” klinikası öz pasiyentlərinə implantologiyanın ən yeni kəşflərini təklif edir. İmplantologiya – diş sırasının hər bir nöqsanlı problemlərini tez və effektiv şəkildə həll etməyə imkan verir. Sizin təbəssümünüz kamil və harmonik olacaqdır. Müasir və yüksək keyfiyyətə malik olan materialların tətbiqi isə bu kamilliyin uzunömürlü olmasına zəmanət verir. Klinikamızın ixtisaslı…
Laboratoriya Klinikamızın laboratoriyası... Kənar şəxslərin daxil ola bilmədiyi sirli və möcüzəli bir məkan... Bəli, məhz burada stomatologiyanın şah əsərləri, stomatologiya inciləri yaranır. Burada daima çox zəhmət və səbir tələb edən iş prosesi gedir. Məhz burada ən yeni kəşflər tətbiq edilir və ən müasir, yüksək dəqiqliyə malik avadanlıqlardan istifadə olunur. Məhz…
“Azdent” kilinkası – işin bütün sahələrində yeni texnologiyalar Fəaliyyətin bütün istiqamətləri üzrə yalnız ən yeni nailiyyətləri və texnologiyaları tətbiq etmək – “Azdent” stomatoloji klinikasının iş prinsipinin əsasıdır. Yeni texnologiyaların tətbiqi prinsipi eyni zamanda həm bilavasitə müalicə prosedurlarına, həm klinikanın texniki təminat məsələlərinə, həm də ümumiyyətlə təşkilati işlərə aiddir. Klinikanın elan…
Ortodontiya Yaxşı görünməyən əyri-üyrü dişlər bəzən insanda nəinki yalnız psixoloji komplekslərə səbəb ola bilir, hətta ağız boşluğunda ciddi xəstəliklərə də gətirib çıxarır. Bu nöqsanın düzəldilməsi işi ilə “Azdent” klinikasında estetik stomatologiyanın ən əsas sahələrindən biri olan – ortodontiya məşğul olur. Biz arzuedilən nəticənin əldə edilməsi üçün yalnız ən yeni texnologiyalardan…
Dişlərin ağardılması Dişlərin qüsursuz ağlığı əsl estetik sərvətdir, desək, - yanılmarıq. Və belə ağlıq “Azdent” klinikasının hər bir pasiyenti üçün əldə edilə bilən imkandır. Pasiyentlərimizin təbəssümünün gözəlliyinin qayğısına qalaraq, biz ən müasir ağartma üsullarını tətbiq edirik. Dişlərin ağardılmasının effektiv və ağrısız prosedurunu həm klinikamızda və həm də Sizin öz evinizdə…
“Azdent” klinikası: biz stomatologiya inciləri yaradırıq Stomatologiya nədir? Stomatologiya incəsənətdir, ən yüksək dərəcədə professionallıq və dahilik həddində olan yaradıcılıqdır, dünyamızı daha da gözəl etmək üçün bəşər övladının əlləri ilə yaradılan xüsusi bir sənətdir... “Azdent” klinikasının mütəxəssisləri stomatologiya yaradıcılığının incilərini yaradırlar, hər birimiz üçün həyati əhəmiyyətli olan təbəssümün estetikasını formalaşdırırlar. Belə…
Kompüter diaqnostikası Kompüter diaqnostikası aparılarkən görəsən nə əldə edilir? müayinələrin ən dəqiq diaqnostik nəticələri; obyektiv və anlaşıqlı diaqnoz qoyulması; xəstəliklərin simptomlarının və onların nəticələrinin 3-ölçülü təsvirlə öyrənmək imkanı. “Azdent” klinikasının gündəlik praktikasında tətbiq olunan kompüter diaqnostikası, mütəxəssislərin pasiyentlə ünsiyyətinin ən mühüm mərhələlərindən biridir. Biz öz işimizdə yalnız ən müasir diaqnostika…
Təbəssümün dizaynı Gözəl təbəssüm! Həqiqətən də bundan gözəl nə ola bilər ki?! Gözəl təbəssümə malik olan insanın qarşısında cəmiyyətin bütün qapıları açılır. Belə bir adamın digərləri ilə ünsiyyət saxlamaqda heç bir maneəsi olmur. Gözəl təbəssümdən xali olanlar üçün isə həyatda, cəmiyyət arasında çox çətin olur. Məhz bu səbəbdən son illər…
“Azdent” klinikasının ixtisaslı cərrahları öz işlərini ən yeni metodlardan istifadə etməklə müasir avadanlıqlarla yerinə yetirirlər. Diaqnostikanın maksimal dəqiqliyi 3D-tomoqrafiyasından istifadə hesabına əldə edilir. Bu metodun effektivliyi, onun çox yüksək dəqiqliyi üzərində bərqərar olmuşdur.  3D-tomoqrafiya metodunun adi müayinə üsulları – rentgenoqrafiya, ortopantomoqrafiya və s. qarşılığında üstünlüyü müqayisə edilməzdir: 3D-tomoqrafiya alınmış təsviri…